word lid van de vrienden van TTCV


Word lid van de vrienden van TTCV!

Waarom vrienden van TTCV?

Om elk jaar een flink bedrag te kunnen investeren in een clubdoel dat de leden van de ‘vrienden van TTCV’ zelf gekozen hebben. Hoe groter het aantal leden van de ‘vrienden van TTCV’, hoe groter het bedrag dat besteed kan worden.

Aan wat voor doelen kan bijvoorbeeld gedacht worden?

-       Aankleding/verdere inrichting van de kantine/zaal/gebouw;

-       Het organiseren van een specifiek evenement voor alle leden;

-       Jubileumfestiviteiten of bijvoorbeeld een uitstapje;

-       Het aanschaffen van specifiek trainingsmateriaal;

-       De aanschaf van een geluidsinstallatie of beamer;

-       De sponsoring van TTCV’s jeugdkamp;

-       De organisatie van een uitwisseling met een buitenlandse vereniging.

 

Wie kan lid worden?

Iedereen!! ‘vrienden van TTCV’ mag zeker geen elitair gezelschap worden. Je kunt je opgeven als persoon, als team, als familie, als sponsor etc.

Wat kost het?

Het lidmaatschap kost je slechts € 21,- per jaar, zodat het voor iedereen betaalbaar is!

Wat krijg je daarvoor terug?

-       Een ‘batje’ op het ‘vrienden van TTCV’ bord (zie achterzijde van deze brief). Op dit batje komt je gekozen naam of komen jullie gekozen naam te staan. Dit kan natuurlijk ook een ludieke verzamelnaam zijn of de naam van een familie of bedrijf.

-       Een gezellige ‘reünistische’ feestbijeenkomst waarop alle ‘clubleden’ samen het doel voor dat jaar bepalen d.m.v. stemming. Uiteraard wordt deze bijeenkomst geheel verzorgd en ‘aangekleed’. Denk aan bijvoorbeeld inbegrepen lunch, een activiteit en natuurlijk gratis consumpties en hapjes (tot bepaalde hoogte). We bekostigen dit door 1/7 deel van het ingebrachte geld hiervoor te gebruiken. Even een rekensommetje:

Bijv: 100 x € 21,- = € 2100,-. Minus de bijeenkomstkosten (1/7 deel) = € 300,- =>  Opbrengst = €1800,-

Dus hoe meer leden, hoe groter het te besteden bedrag!

z.o.z.

Ja, ik word/wij worden lid van de ‘vrienden van TTCV’:

 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………

 

Adres:……………………………………………………………………………………………………….

 

Postcode & plaats:………………………………………………………………………………………

 

Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………..

 

E-mailadres:……………………………………………………………………………………………….

 

Ik verplicht me/Wij verplichten ons tot de jaarlijkse bijdrage van €21,- vóór de 21e van de maand waarin we aangeschreven worden.

 

Handtekening(en)

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

 

………………………………………………………………………………………………………………….

 

Na inlevering van dit strookje (in de brievenbus van de zaal t.n.v. de ledenadministratie van de vrienden van TTCV) wordt zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen over de wijze waarop je op het overzichtsbord wilt komen te staan.

 

Vrienden van TTCV ledenadministratie,

p/a Prins Willem Alexander Sportpark 9,

5461 XL Veghel,

cbeem@home.nl

06-57569539

 

Postbanknummer 188.24.38 t.n.v. vrienden van TTCV

 

Voorbeeld van het batje zoals dat op het grote overzichtsbord wordt geplakt.

 

Jouw / jullie naam?